Xeon E5-2680v2

Xeon E5-2680v2

5.800.000 VNĐ

Danh mục:
  • Mô tả